0

Przebudowa drogi powiatowej 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa od km 1+550 do km 1+955 w m. Szymbark

Termin skladania ofert:

9 10 2020 godzina: 09:30

Miejsce skladania ofert:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Michalusa 18
38-300 Gorlice
pok. nr 1


Termin otwarcia ofert:

9 10 2020 godzina: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Michalusa 18
38-300 Gorlice
pok. nr 1
Adnotacje:


Zalaczniki:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ data dodania:
Zał. nr 1 do SIWZ
Zał. nr 2 2a OSWIADCZENIA art. 25a
Zał. nr 3 formularz ofertowy
Załącznik nr 4 do SIWZ projekt Umowy
Załącznik nr 5 do SIWZ ZOBOWIAZANIE
Załącznik nr 6 do SIWZ wzór GRUPA KAPITAŁOWA
Informacja z otwarcia ofert
WYNIK POSTĘPOWANIA
SIWZ