Przebudowa drogi powiatowej 1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa w km 24+760 – 25+710 w miejscowości Wysowa – Zdrój

Termin skladania ofert:

9 09 2022 godzina: 10:00

Miejsce skladania ofert:


Termin otwarcia ofert:

9 09 2022 godzina: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Adnotacje:
Identyfikator postępowania w miniportalu :
886dc408-c4bc-4882-aec4-0b5e9493e3f3

Zalaczniki:
ogłoszenie o zamówieniu
SWZ data dodania:
Zał. Nr 1 do SWZ OPZ
Zał. nr 2 i 2a OSWIADCZENIE art. 125 ust. 1
Zał. nr 2b OSWIADCZENIE art. 125 ust. 5
Zał. nr 3 formularz ofertowy
Zał. nr 4 do SWZ projekt Umowy
Wyjaśnienia treści SWZ
Kwota na sfinansowanie zamówienia
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Wybór oferty Przebudowa dr 1498K w m. Wysowa ZdrójSWZ