0

Przebudowa drogi powiatowej 1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa: Część I w km 0+874 – 0+987 Część II w km 0+987 – 2+426

Termin skladania ofert:

5 08 2020 godzina: 09:30

Miejsce skladania ofert:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Michalusa 18
38-300 Gorlice
pok. nr 1


Termin otwarcia ofert:

5 08 2020 godzina: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Michalusa 18
38-300 Gorlice
pok. nr 1
Adnotacje:


Zalaczniki:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
Zał. Nr 1 do SIWZ OPZ
Zał. nr 2 2a OSWIADCZENIA art. 25a
Zał. nr 3 formularz ofertowy
Załącznik nr 4 do SIWZ projekt Umowy
Załącznik nr 5 do SIWZ ZOBOWIAZANIE
Załącznik nr 6 do SIWZ wzór GRUPA KAPITAŁOWA
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
SIWZ po zmianie Działu 22
Informacja z otwarcia ofert cz. I
Informacja z otwarcia ofert cz. II
WYNIK POSTĘPOWANIE CZ. I
WYNIK POSTĘPOWANIE CZ.II