Przebudowa drogi powiatowej 1465K Jankowa – Lipniczka w km 2+055 do km 3+268 w miejscowości Jankowa

Termin skladania ofert:

12 04 2023 godzina: 10:00

Miejsce skladania ofert:


Termin otwarcia ofert:

12 04 2023 godzina: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Adnotacje:
Identyfikator postępowania na platformie e-zamówienia: ocds-148610-8801b4a5-c7be-11ed-9355-06954b8c6cb9

Kwota na sfinansowanie zamówienia: 3 105 501.95 PLN

Zalaczniki:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SWZ data dodania:
Zał. nr 1 do SWZ OPZ
Zał. nr 2 i 2a OSWIADCZENIE art. 125 ust. 1
Zał. nr 2b OSWIADCZENIE art. 125 ust. 5
Zał. nr 3 formularz ofertowy
Zał. nr 4 do SWZ projekt Umowy
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Wybór oferty

SWZ