0

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach z siedzibą przy ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice zaprasza do składania ofert cenowych na: Zadanie I Wycinka 60 drzew znajdujących się w ciągach dróg powiatowych Powiatu Gorlickiego wraz z zabraniem powstałego urobku w ilości ok. 12,5 m3 i uporządkowaniem terenu po wycince.Zadanie II Pielęgnacja 4 drzew gatunku lipa drobnolistna rosnących w ciągu drogi powiatowej 1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa w km 23+279 str.lewa, 23+309 str.lewa, 23+314 str.prawa, 23+339 str. prawa oraz 1 drzewa gatunku jawor rosnącego w ciągu drogi powiatowej 1486K Gorlice- Dominikowice

Informacja o wyniku postępowania

18.02.2019 r. AKTUALIZACJA ZAKRESU ZADANIA I

Ogłoszenie o zamówieniu po zmianie zakresu Zadania I

Zał. Nr 1 do ogłoszenia po zmianie zakresu Zadania I

Ogłoszenie o zamówieniu

Zał. nr 1 do ogłoszenia

Zał. Nr 2 do ogłoszenia

UMOWA projekt