0

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach zaprasza do składania ofert cenowych za wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej 1486K Gorlice – Dominikowice w km 0+004-5+333 w m. Kobylanka i Dominikowice”

WYNIK POSTĘPOWANIA

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zał. Nr 1do ogłoszenia – formularz ofertowy