0

Odbudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej 1503K Florynka – Izby w miejscowości Brunary w km 5+680 w postaci obiektu mostowego na potoku Dopływ spod Jaśkowej w km 0+487

Termin skladania ofert:

19 03 2019 godzina: 09:30

Miejsce skladania ofert:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Michalusa 18
38-300 Gorlice
pok. nr 1


Termin otwarcia ofert:

19 03 2019 godzina: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Michalusa 18
38-300 Gorlice
pok. nr 3
Adnotacje:


Zalaczniki:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ data dodania:
Most Brunary - p. budowlany
Most Brunary - p. wykonawczy
Most Brunary - przedmiar robót
Most Brunary - STWiORB
Zał. nr 2 2a OSWIADCZENIA art. 25a
Zał. nr 3 formularz ofertowy
Zał. nr 4-projekt-umowy
Zał.nr 5 do SIWZ ZOBOWIAZANIE
Zał. nr 6 do SIWZ wzór GRUPA KAPITAŁOWA
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 1
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 2
Zał. nr 4-projekt-umowy PO ZMIANIE PAR. 12
info z otwarcia NA STRONĘ
WYNIK POSTEPOWANIA