0

Oczyszczenie chodników wraz ze ściekiem przykrawężnikowym (ok. 56,664 km) oraz ścieków przykrawężnikowych (ok. 2,962 km) przy drogach powiatowych po okresie zimowym 2019/2020.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zał. Nr 1 chodniki i ściezki

Zał. nr 1 chodniki na mostach

formularz ofertowy