0

Informacja o zamknięciu drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Wilczyska

Zawiadamia się, że w związku z naprawą główną przejazdu kolejowo – drogowego w ciągu DW 981 w m. Wilczyska w dniu 18.05.2020 r. o godz. 7 : 00 do dnia 29.05.2020 r. nastąpi zamknięcie drogi odc. 050 km 1+772. Objazd dla pojazdów do 10t oraz autobusów będzie odbywał się drogami powiatowymi nr 1506 K Jankowa – Stróżna – Szalowa i 1466 K Stróże – Polna – Łużna, natomiast dla pojazdów powyżej 10t drogą wojewódzką nr 977 i krajową nr 28. (odcinek Zborowice – Moszczenica – Gorlice – Ropa – Grybów).info Rys. 1.2