0

Informacja o zamknięciu drogi powiatowej nr 1507 K Szymbark – Bystra – Szalowa w m. Szymbark

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach uprzejmie informuje, że od dnia 22.07.2020 r. zostanie zamknięta dla ruchu kołowego droga powiatowa nr 1507 K Szymbark – Bystra – Szalowa w m. Szymbark w związku realizacją zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507 K Szymbark – Bystra – Szalowa od km 1+955,00 do km 2+060,00 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu w km 1+992,22 w m. Szymbark na potoku Bystrzanka.

Objazd został wyznaczony drogą krajową nr 28, drogą wojewódzką nr 977, drogą powiatową nr 1469 K Gorlice (ul. Kołłątaja, Krakowska , Zamkowa) – Bystra – Łużna oraz drogą gminną Bystra „Koło Technikum”.

Planowana data zakończenia prac: 11.12.2020 r.