0

Informacja o zamknięciu drogi powiatowej nr 1466 K Stróże – Polna – Łużna w m. Szalowa

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach uprzejmie informuje, że w związku planowanym wykonaniem  nowej nawierzchni bitumicznej  w ciągu drogi powiatowej 1466 K Stróże – Polna – Łużna w km 3+738 do km 4+518 oraz w km od 4+832 do km 5+297 w miejscowości Szalowa droga zostanie zamknięta dla ruchu kołowego w dniach w dniach 07—08.10.2021 r.   w godzinach od 7:00 – 17:00.

Pracownicy Wykonawcy będą kierowali na objazdy.