0

Informacja o zamknięciu drogi powiatowej w m. Ropa

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach uprzejmie informuje, że od dnia 22.07.2021 r. do 30.10.2021 r. zostanie zamknięta droga powiatowa w m. Ropa w ciągu drogi powiatowej nr 1504 K Ropa – Wawrzka – Florynka w związku ze stabilizacją osuwiska w km 2+112 – 2+149.

Objazd zostanie poprowadzony drogami powiatowymi 1500 K Ropa – Brunary i 1503 K Florynka – Izby.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.