Florynka – Izby – Zamknięcie drogi.

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach informuje, że w związku z realizacją zadania p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1503K Florynka Izby w km 14+751,10 do km 14+870,40 (obiekt mostowy w km 14+815,00 w miejscowościach Izby i Banica, Powiat Gorlicki” dnia 13 maja zostanie zamknięta droga dla ruchu kołowego.

Prace przy obiekcie potrwają do października bieżącego roku.

Objazd dla samochodów o masie do 2,5T pokierowany zostanie droga gminną 270911K Banica – Izby.

Mapa objazdu.