Kategoria Zamówienia

0

Oczyszczenie chodników wraz ze ściekiem przykrawężnikowym (ok. 56,664 km) oraz ścieków przykrawężnikowych (ok. 2,962 km) przy drogach powiatowych po okresie zimowym 2019/2020.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zał. Nr 1 chodniki i ściezki

Zał. nr 1 chodniki na mostach

formularz ofertowy

Czytaj więcej
0

Dostawa znaków drogowych dla potrzeb PZD w roku 2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zał. nr 1 – ST

Zał. nr 1 – Kosztorys ofertowy

Załącznik Nr 2 OFERTA

WYNIK POSTĘPOWANIA

 

Czytaj więcej
0

Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż materiałów stalowych – używanych dźwigarów stalowych

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach ogłasza  przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż ok. 68 350,64 kg materiałów stalowych – używanych dźwigarów stalowych zmagazynowanych na bazie Służby Liniowej PZD w Libuszy.

Oferty należy składać w zamkniętych opisanych kopertach z dopiskiem” Sprzedaż materiałów stalowych” w sekretariacie Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach przy ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice w terminie do 10.03.2020 r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w terminie 10.03.2020 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach przy ul. Michalusa 18

Szczegóły w załączniku.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż materiałów stalowych – używanych dźwigarów stalowych

Czytaj więcej
0

Zabezpieczenie skarpy drogowej w ciągu drogi powiatowej 1465K Jankowa – Lipniczka w km 0+818,70 – 0+859,40

Wynik postępowania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zał. nr 1 PB

Zał. nr 1 STWIORB

Zał. nr 1 – przedmiar robot

Zał. Nr 2 do ogłoszenia – formularz ofertowy

Zał. Nr 3 do ogłoszenia – WYKAZ ZAMÓWIEŃ

Zał. Nr 4 do ogłoszenia – WYKAZ OSÓB

Zał. nr 5 projekt umowy

Czytaj więcej
0

Budowa słupów oświetlenia terenu w fundamentach betonowych, montaż opraw, ułożenie kabli zasilających oprawy, podłączenie oświetlenia w szafie sterowania przy przejściach dla pieszych w ciągach czterech dróg powiatowych Powiatu Gorlickiego

WYNIK POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zał. nr 1 Dokumentacja projektowa – 1469K Krakowska

Zał. nr 1 Dokumentacja projektowa -1470 Wyszyńskiego

Zał. nr 1 Dokumentacja projektowa -1477K Lipinki

Zał. nr 1 Dokumentacja projektowa -1478K Pagorzyna

Zał. Nr 2 do ogłoszenia – formularz ofertowy

Zał. Nr 3 do ogłoszenia – WYKAZ OSÓB Zał. Nr 3 do ogłoszenia – WYKAZ ZAMÓWIEŃ

Zał. Nr 4 do ogłoszenia – WYKAZ OSÓB

Zał. nr 5 projekt umowy

Czytaj więcej
0

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach zaprasza do składania ofert cenowych na zakup, dostawę i nasadzenie w ciągach dróg powiatowych 58 sztuk drzew liściastych rodzimego gatunku o wysokości co najmniej 1,30 m wraz z ich opalikowaniem.

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach z siedzibą przy ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice zaprasza do składania ofert cenowych na zakup, dostawę i nasadzenie w ciągach dróg powiatowych  58 sztuk drzew liściastych rodzimego gatunku o wysokości co najmniej 1,30 m wraz z ich  opalikowaniem.

Szczegóły w załączeniu

Ogłoszenie o zamówieniu

WYNIK POSTĘPOWANIA

 

Czytaj więcej
0

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach zaprasza do składania ofert cenowych za wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej 1486K Gorlice – Dominikowice w km 0+004-5+333 w m. Kobylanka i Dominikowice”

WYNIK POSTĘPOWANIA

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zał. Nr 1do ogłoszenia – formularz ofertowy

Czytaj więcej
0

Wykonanie mechanicznego poziomego oznakowania dróg powiatowych w 2019

WYNIK POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie o zamówieniu

Zał. Nr 1 – SPECYFIKACJE TECHNICZNE POZIOME

Zał. Nr 1 – progi zwalniające

Zał. Nr 1 kosztorys ślepy

Zał. nr 2 do ogłoszenia – formularz ofertowy

Czytaj więcej
0

Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: ”Rozbudowa drogi powiatowej 1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą krajową nr 28 w miejscowości Ropa w formie ronda turbinowego”

PONOWNY WYNIK POSTĘPOWANIA

WYNIK POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zał. Nr 1do ogłoszenia – formularz ofertowy

Umowa – projekt

Czytaj więcej
0

Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: ”Stabilizacja osuwiska w miejscowości Ropa w ciągu drogi powiatowej 1504K Ropa- Wawrzka -Florynka wraz z odbudową drogi w km 2+112 – 2+149 i przepustu w km 2+135”.

WYNIK POSTĘPOWANIA

Dokumentacja geologiczna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zał. Nr 1do ogłoszenia – formularz ofertowy

Umowa – projekt

Czytaj więcej