Kategoria Zamówienia

0

Mechaniczne oczyszczenie chodników i ścieżek pieszorowerowych wraz ze ściekiem przykrawężnikowym, ścieków przykrawężnikowych, zatok autobusowych, zatok postojowych przy drogach powiatowych po okresie zimowym 2020/2021.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zał. Nr 1 do Ogłoszenia chodniki+zatoki

Zał. nr 1a do Ogłoszenia chodniki na mostach

Zał. nr 2 formularz ofertowy

Czytaj więcej
0

Dostawa znaków drogowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Drogowego w roku 2021

WYNIK POSTĘPOWANIA

Wnioski o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu wraz z wyjaśnieniami Zamawiajacego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zał. Nr 1 – Specyfikacje Techniczne

Zał. Nr 1 – kosztorys ofertowy

Załącznik Nr 2 OFERTA

Czytaj więcej
0

Budowa oświetleń przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych: Część 1- 1462K Łużna – Staszkówka w km 5+798 Część 2 -1471K ul. 11 Listopada w km 0+588 Część 3 -1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa w km 3+685 Część 4 -1469K Gorlice – Bystra – Łużna w km 0+159

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach zaprasza do złożenia oferty cenowej za budowę oświetleń przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych:

Część 1

– 1462K Łużna – Staszkówka  w km 5+798 w m. Staszkówka  wraz z obniżeniem 16 mb krawężnika i przełożeniem 32 m2 kostki brukowej w obrębie przejścia dla pieszych

Część 2

-1471K ul. 11 Listopada  w km 0+588 (przy CKZ w Gorlicach) wraz z obniżeniem 16 mb krawężnika i przełożeniem 32 m2 kostki brukowej w obrębie przejścia dla pieszych

Część 3

-1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa w km 3+685 (przy SP w Ropie)

Część 4

-1469K Gorlice – Bystra – Łużna w km 0+159 (ul. Kołłątaja przy skrzyżowaniu z ul. Jagiełły)

Szczegóły w załączeniu.

WYNIK POSTĘPOWANIA

Czytaj więcej
0

Montaż barier energochłonnych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Gorlickiego

WYNIK POSTĘPOWANIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zał. Nr 1 wykaz PO ZMIANIE U-14a

Zał. nr 2 do ogłoszenia – formularz ofertowy PO ZMIANIE U-14a

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zał. Nr 1 ST

Zał. Nr 1 wykaz

Zał. nr 2 do ogłoszenia – formularz ofertowy

Czytaj więcej
0

Przebudowa drogi powiatowej 1499K Bielanka-Łosie-Ropa polegająca na budowie chodnika w km 2+308-3+384 strona lewa w miejscowości Łosie.

WYNIK POSTĘPOWANIA

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Projekt wykonawczy

Przedmiar robót

STWiORB

Zał. Nr 2 do ogłoszenia – formularz ofertowy

 

Czytaj więcej
0

OZNAKOWANIE POZIOMOWE DRÓG POWIATOWYCH W ROKU 2020

 

WYNIK POSTEPOWANIA

Ogłoszenie o zamówieniu

Zał. Nr 1 – SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Zał. Nr 1 – Kosztorys

Zał. nr 2 do ogłoszenia – formularz ofertowy

Czytaj więcej
0

Oczyszczenie chodników wraz ze ściekiem przykrawężnikowym (ok. 56,664 km) oraz ścieków przykrawężnikowych (ok. 2,962 km) przy drogach powiatowych po okresie zimowym 2019/2020.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zał. Nr 1 chodniki i ściezki

Zał. nr 1 chodniki na mostach

formularz ofertowy

Czytaj więcej
0

Dostawa znaków drogowych dla potrzeb PZD w roku 2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zał. nr 1 – ST

Zał. nr 1 – Kosztorys ofertowy

Załącznik Nr 2 OFERTA

WYNIK POSTĘPOWANIA

 

Czytaj więcej
0

Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż materiałów stalowych – używanych dźwigarów stalowych

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach ogłasza  przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż ok. 68 350,64 kg materiałów stalowych – używanych dźwigarów stalowych zmagazynowanych na bazie Służby Liniowej PZD w Libuszy.

Oferty należy składać w zamkniętych opisanych kopertach z dopiskiem” Sprzedaż materiałów stalowych” w sekretariacie Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach przy ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice w terminie do 10.03.2020 r. do godziny 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w terminie 10.03.2020 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach przy ul. Michalusa 18

Szczegóły w załączniku.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż materiałów stalowych – używanych dźwigarów stalowych

Czytaj więcej
0

Zabezpieczenie skarpy drogowej w ciągu drogi powiatowej 1465K Jankowa – Lipniczka w km 0+818,70 – 0+859,40

Wynik postępowania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zał. nr 1 PB

Zał. nr 1 STWIORB

Zał. nr 1 – przedmiar robot

Zał. Nr 2 do ogłoszenia – formularz ofertowy

Zał. Nr 3 do ogłoszenia – WYKAZ ZAMÓWIEŃ

Zał. Nr 4 do ogłoszenia – WYKAZ OSÓB

Zał. nr 5 projekt umowy

Czytaj więcej