0

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1507 K Szymbark – Bystra – Szalowa w km 3+603-3+875 strona prawa w miejscowości Bystra

Termin skladania ofert:

14 03 2019 godzina: 09:30

Miejsce skladania ofert:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Michalusa 18
38-300 Gorlice
pok. nr 1


Termin otwarcia ofert:

14 03 2019 godzina: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Michalusa 18
38-300 Gorlice
pok. nr 3
Adnotacje:


Zalaczniki:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ data dodania:
Przedmiar robót -chodnik Bystra
ST 1507K Szymbark – Bystra – Szalowa-CHODNIK
Zał. nr 2 2a OSWIADCZENIA art. 25a
Zał. nr 3 formularz ofertowy
Zał. nr 4-projekt-umowy
Zał.nr 5 do SIWZ ZOBOWIAZANIE
Zał. nr 6 do SIWZ wzór GRUPA KAPITAŁOWA
info z otwarcia NA STRONĘ
WYNIK POSTEPOWANIA