0

Bezgotówkowa, sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów oraz sprzętu Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach

Termin skladania ofert:

17 12 2018 godzina: 09:30

Miejsce skladania ofert:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Michalusa 18
38-300 Gorlice
1


Termin otwarcia ofert:

17 12 2018 godzina: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Michalusa 18
38-300 Gorlice
1
Adnotacje:
Zamawiający informuje, że w ramach przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie SIWZ o treści: "
"W zawiązku z przetargiem na dostawy paliw płynnych i wymogiem stawianym przez Państwa dotyczącym posiadaniem stacji w odległości 5 km od siedziby Bazy PZD w Libuszy oraz Bazy PZD w Uściu Gorlickim, potrzebujemy dokładny adres wymienionych baz"
W związku z powyższym Zamawiający załącza dokładne lokalizacje baz Służby Linowej PZD.

Zalaczniki:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
Zał. nr 1 1a OSWIADCZENIA art. 25a
Zał. nr 2 PROJEKT UMOWY
Zał. NR 3 formularz ofertowy
Załącznik nr 4 do SIWZ ZOBOWIAZANIE
Załącznik nr 5 do SIWZ wzór GRUPA KAPITAŁOWA
Baza SL w Libuszy - lokalizacja
Baza SL w Uściu Gorlickim - lokalizacja
Informacja z otwarcia ofert - część I
Informacja z otwarcia ofert - część II
WYNIK POSTĘPOWANIA CZ. I
WYNIK POSTĘPOWANIA CZ. II