0

BEZGOTÓWKOWA, SUKCESYWNA DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO SAMOCHODÓW ORAZ SPRZĘTU POWIATOWEGO ZARZĄDU DROGOWEGO W GORLICACH – ponowne cz. II

Termin skladania ofert:

22 12 2021 godzina: 10:00

Miejsce skladania ofert:


Termin otwarcia ofert:

22 12 2021 godzina: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Adnotacje:
Identyfikator postępowania w miniportalu: 43d6a77e-8784-45e2-9047-3acb94080753

Zalaczniki:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SWZ data dodania:
Zał. nr 1 OSWIADCZENIE art. 125 ust. 1
Zał. nr 2 formularz ofertowy
Zał. nr 3 do SWZ - PROJEKT UMOWY
Kwota jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Wybór oferty


SWZ