0

BEZGOTÓWKOWA, SUKCESYWNA DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO SAMOCHODÓW ORAZ SPRZĘTU POWIATOWEGO ZARZĄDU DROGOWEGO W GORLICACH

Termin skladania ofert:

14 12 2021 godzina: 10:00

Miejsce skladania ofert:


Termin otwarcia ofert:

14 12 2021 godzina: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
Adnotacje:
ID postepowania w miniportalu: c97df291-e6d1-4b56-a71a-49c3897d3e62

Zalaczniki:
SWZ
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU data dodania:
Zał. nr 1 OSWIADCZENIE art. 125 ust. 1
Zał. nr 2 formularz ofertowy Cz. 1
Zał. nr 2 formularz ofertowy Cz. 2
Zał. nr 3 do SWZ - PROJEKT UMOWY
Kwota jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia Cz. I
Kwota jaką Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia Cz. II
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Cz. I
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Cz. II
Wybór oferty cz. 1OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU