0

Bezgotówkowa, sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów oraz sprzętu Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach

Termin skladania ofert:

11 12 2020 godzina: 09:30

Miejsce skladania ofert:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Michalusa 18
38-300 Gorlice
pok. nr 1


Termin otwarcia ofert:

11 12 2020 godzina: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Michalusa 18
38-300 Gorlice
pok. nr 1
Adnotacje:


Zalaczniki:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ data dodania:
Zał. nr 1 1a OSWIADCZENIA art. 25a
Zał. nr 2 PROJEKT UMOWY
Zał. NR 3 formularz ofertowy
Załącznik nr 4 do SIWZ ZOBOWIAZANIE
Załącznik nr 5 do SIWZ wzór GRUPA KAPITAŁOWA
Informacja z otwarcia ofert cz. I
Informacja z otwarcia ofert cz. II
WYNIK POSTĘPOWANIA CZ. I
WYNIK POSTĘPOWANIA CZ. IISIWZ