0

Bezgotówkowa, sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów oraz sprzętu Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach

Termin skladania ofert:

16 12 2019 godzina: 09:30

Miejsce skladania ofert:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Michalusa 18
38-300 Gorlice
pok. nr 1


Termin otwarcia ofert:

16 12 2019 godzina: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
Michalusa 18
38-300 Gorlice
pok. nr 3
Adnotacje:
Bezgotówkowa, sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów oraz sprzętu Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach
Część I Baza Służby Liniowej Powiatowego Zarządu Drogowego w Libuszy
Część II Baza Służby Liniowej Powiatowego Zarządu Drogowego w Uściu Gorlickim


Zalaczniki:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
Zał. nr 1 1a OSWIADCZENIA art. 25a
Zał. nr 2 PROJEKT UMOWY
Zał. NR 3 formularz ofertowy
Załącznik nr 4 do SIWZ ZOBOWIAZANIE
Załącznik nr 5 do SIWZ wzór GRUPA KAPITAŁOWA
Informacja z otwarcia ofert cz. 1
Informacja z otwarcia ofert cz. 2
WYBÓR OFERT CZ. I
WYBÓR OFERT CZ. II