Awaryjny remont mostu w ciągu drogi powiatowej 1503K Florynka – Izby w m. Śnietnica

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach informuje, że w związku z awarią  mostu drewnianego w ciągu drogi powiatowej 1503K Florynka – Izby w km 9+160 w miejscowości Śnietnica zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu. W związku z zakresem prac droga zostanie zamknięta dla ruchu kołowego na docinku w km 9+100 – 9+200 od dnia 16.08.2023 r.  na czas prowadzenia robót. Wyznaczono objazd drogą wojewódzką 981, drogami powiatowymi 1498K, 1500K, 1503K, 1504K, 1510K  oraz drogami gminnymi w m. Czyrna (Gmina Krynica Zdrój) oraz w m. Banica (Gmina Uście Gorlickie) przez miejscowości Banica, Czyrna, Berest, Polany, Florynka, Wawrzka, Ropa, Brunary i Śnietnica.

Trasa objazdu