0

Awaria przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1503 K Florynka – Izby

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach uprzejmie informuje, że nastąpiła awaria przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1503 K Florynka – Izby w km 14+817 na granicy miejscowości Banica i Izby. W związku z powyższym ruch pojazdów w obrębie przepustu będzie się odbywał jednym pasem ruchu. Prosimy o ostrożną jazdę.