0

Budowa słupów oświetlenia terenu w fundamentach betonowych, montaż opraw, ułożenie kabli zasilających oprawy, podłączenie oświetlenia w szafie sterowania przy przejściach dla pieszych w ciągach czterech dróg powiatowych Powiatu Gorlickiego

0

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach zaprasza do składania ofert cenowych na zakup, dostawę i nasadzenie w ciągach dróg powiatowych 58 sztuk drzew liściastych rodzimego gatunku o wysokości co najmniej 1,30 m wraz z ich opalikowaniem.

0

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach zaprasza do składania ofert cenowych za wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: ”Przebudowa drogi powiatowej 1486K Gorlice – Dominikowice w km 0+004-5+333 w m. Kobylanka i Dominikowice”

0

Wykonanie mechanicznego poziomego oznakowania dróg powiatowych w 2019

0

Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: ”Rozbudowa drogi powiatowej 1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa w zakresie rozbudowy skrzyżowania z drogą krajową nr 28 w miejscowości Ropa w formie ronda turbinowego”

0

Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania pn.: ”Stabilizacja osuwiska w miejscowości Ropa w ciągu drogi powiatowej 1504K Ropa- Wawrzka -Florynka wraz z odbudową drogi w km 2+112 – 2+149 i przepustu w km 2+135”.

0

Dostawa znaków drogowych dla potrzeb PZD w roku 2019

0

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach z siedzibą przy ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice zaprasza do składania ofert cenowych na: Zadanie I Wycinka 60 drzew znajdujących się w ciągach dróg powiatowych Powiatu Gorlickiego wraz z zabraniem powstałego urobku w ilości ok. 12,5 m3 i uporządkowaniem terenu po wycince.Zadanie II Pielęgnacja 4 drzew gatunku lipa drobnolistna rosnących w ciągu drogi powiatowej 1498K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa w km 23+279 str.lewa, 23+309 str.lewa, 23+314 str.prawa, 23+339 str. prawa oraz 1 drzewa gatunku jawor rosnącego w ciągu drogi powiatowej 1486K Gorlice- Dominikowice

0

Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu brygadowego typu podwójna kabina, z zabudową typu wywrotka dla potrzeb Powiatowego Zarządu Drogowego w Gorlicach

0

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach z siedzibą przy ul. Słonecznej 7, 38-300 Gorlice zaprasza do składania ofert cenowych na zakup i dostawę 101 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna, klon zwyczajny lub klon jawor, ok. 10-letnich