0

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach z siedzibą przy ul. Słonecznej 7, 38-300 Gorlice zaprasza do składania ofert cenowych na zakup i dostawę 101 sztuk drzew gatunku lipa drobnolistna, klon zwyczajny lub klon jawor, ok. 10-letnich

Termin skladania ofert:

18 05 2018 godzina: 15:00

Miejsce skladania ofert:


Termin otwarcia ofert:

18 05 2018 godzina: 15:00

Miejsce otwarcia ofert:
Adnotacje:


Zalaczniki:
Ogłoszenie o zamówieniu