KONTAKT

POWIATOWY ZARZĄD DROGOWY W GORLICACH
ul. Michalusa 18
38-300 Gorlice

tel. 18 352 40 02
fax. 18 352 40 02 wew. 17
e-mail: pzdgorlice@pzdgorlice.pl

STRUKTURA PZD

Dyrektor Marek Machowski
18 352 40 02 wew. 10

Z- ca Dyrektora  Jan Filipiak
18 352 40 02

Sekretariat Magdalena Przybyłowicz
18 352 40 02 wew. 14

Dział Księgowości i Kadr:

Główna Księgowa Grażyna Kawa
18 352 40 02

Inspektor ds. księgowości i kadr Regina Nowacka
18 352 40 02

Sekcja Liniowa:

Kierownik  
Maria Gruszkowska
13 447 13 36

 

Sekcja Techniczna:

Kierownik Józef Mrozek
18 352 40 02 wew. 13

Inspektor ds. inżynierii ruchu drogowego, ewidencji dróg  mgr inż. Przemysław Bochenek
18 352 40 02 wew. 13

Inspektor ds. inwestycji, transp. i gosp. gruntami  mgr inż.  Magdalena Romaniak
18 352 40 02 wew. 16

Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji mgr Renata Żegleń
18 352 40 02 wew. 15
pzdgorlice@pzdgorlice.pl

 

 

Kontroler parkingów  mgr Joanna Wojciechowska

18 352 40 02 wew. 16

FORMULARZ KONTAKTOWY:

Name:
Email:
Temat:
Wiadomość: